Slavnostní odhalení sochy dobrého vojáka Švejka

Slavnostní odhalení sochy dobrého vojáka Švejka

Velectěné dámy a pánové,

co nejuctivěji vás chceme pozvati na den 20. května 2017 před radnici kralupskou, kde se bude konati slavnostní odhalení sochy dobrého vojáka Švejka, v osazení bronzovém.

Program jest vhodný i pro děti, dorost i havěť domácí.

Hudebníci budou hráti do pozdních nočních hodin.

Tradiční zabijačkové hody, buřty a pivo točené bude zajištěno též.

Připomínající tuto chvíli slavnostní,  vám zajistí – Švejkův stánek.

Vstup  volný